Project Description

Met wie

Team in de energie sector (16 personen)

De situatie

De teamleider kreeg voor de tweede keer indirect heel concrete signalen dat teamleden niet tevreden waren over zijn functioneren.

Een gevoelige zaak, temeer omdat de teamleider juist met zoveel bevlogenheid aan zijn functie invulling gaf.

De interventie

Twee teamleden werden bereid gevonden om met dit issue aan de slag te gaan. Ik werd als coach benaderd – ik had al eerder met het team gewerkt – om een proces vorm te geven om in deze onwenselijke situatie een kentering te creëren.

In een gefaseerde opbouw met welgekozen oefeningen, heb ik in een halve dag met het hele team uiteindelijk de intervisie dialoog gefaciliteerd die heel veel bespreekbaar heeft gemaakt, helder heeft gemaakt hoe de verschillende partijen erin zaten, waar de pijn zat.

Resultaat

Zowel de leider als de werknemers kregen handvatten, meer begrip voor de oorzaken en de gevolgen, de wrijving die speelde en konden daardoor de dialoog weer opstarten. De angel was eruit; deze dialoog is de aanzet tot uiteraard nog veel meer gesprekken en meer begrip over en weer. Ook zijn er concrete afspraken met het team gemaakt.