Project Description

Met wie

EMEA Go-to-market team

De organisatie

AIMMS – Decision Software / Business Optimization

De situatie

3 jaar geleden was het EMEA-team een verdeeld team, met zowel client support IT-specialisten als sales en marketing mensen. De behoeften lagen ver uiteen en veroorzaakten veel wrijving.

Gedurende de afgelopen 3 jaar is het team zeker drie keer opnieuw samengesteld en opgebouwd.

De interventie

Door de jaren heen hebben er met het EMEA-team 8 sessies plaatsgevonden, allen aan de hand van Lumina Spark. In het traject kwamen de volgende thema’s aan de orde:

 • verdiepte kennismaking met elkaar
 • versterken van het vertrouwen onderling
 • teamvorming: erkennen van elkaars voorkeuren, talenten en kwaliteiten
 • meer binding met de collega’s en organisatie
 • uitspreken van onderliggende gevoelens en oplossen van blokkades
 • elkaar aanspreken en kritische feedback geven
 • uitwisselen van zienswijzen om tot effectievere werkwijzen te komen
 • salesproces uitdiepen en efficiënter maken
 • coachingvaardigheden trainen tbv een meer uitwisseling met de klant in het salesproces

Bedrijfsbrede interventies:

 • De organisatie heeft de gebruikte methodiek van Lumina Spark omarmd.
 • Alle nieuwe werknemers wereldwijd ontvangen een Lumina Spark profiel voor de eigen persoonlijke ontwikkeling, zelfinzicht en inzicht in de collega’s om zodoende beter samen te werken.
 • De terugkoppeling van het Lumina Spark profiel en coachsessies vinden voor de mensen in andere delen van de wereld plaats via de digitale kanalen, wat goed werkt en impact heeft.
 • Tijdens het 25 jarige bestaan hebben de twee AIMMS-coaches de organisatie als geheel opgesteld en op de Lumina mat gezet, wat een prachtig verbindend effect had op alle betrokkenen.

Het resultaat:

Het EMEA Go-to-market team is nu effectiever en kan hierdoor de double-digit groei met minder geforceerde kracht en veel meer vanuit verbinding doorzetten.

Bedrijfsbreed hebben de interventies voor een stukje zelfontwikkeling, zelfinzicht gezorgd, als ook voor meer begrip en betere samenwerkingen tussen de internationale locaties, de teams en de collega’s onderling.