Op basis van wetenschappelijk onderzoek en uitgebreide persoonlijke ervaringen heeft Team Performers een eigen model van goede teams samengesteld: het Team Performers 7 P’s diamantmodel. Welk facet van de diamant van uw team of organisatie kan meer glans gebruiken?

Het is simpel, als je in een team investeert, betaalt die investering zich dubbel en dwars terug. In de sport vinden we het heel normaal dat er de hele week wordt getraind voor de wedstrijd in het weekend. In organisaties is het vaak andersom. Er wordt continue gepresteerd en incidenteel getraind. Trainen is echter cruciaal om een echte goede teamperformance te ontwikkelen. High performing teams werken efficiënter, behalen betere resultaten, zijn fitter en hebben meer plezier! Wat houdt je tegen om daar niet in te investeren?

De 7 P’s van goede teams

Purpose

Helderheid over de bestaansreden en het waarom van het team of de organisatie met daarbij een duidelijk doel zorgt voor samenhang. Het geeft richting en verbind mensen en zaken: de gemeenschappelijke energie en motivatie om echt ergens samen voor te gaan. Het is het verschil tussen een team en los zand.

Profiling

Jezelf en de ander goed leren kennen is enorm belangrijk op de momenten dat het er om spant. Weet je elkaar dan te vinden of werk je langs elkaar heen? Een helder profiel van jezelf en de ander zorgt voor een goede basis in taal en uiteindelijk betere afstemming. Het gevolg is openheid, groeiend vertrouwen in jezelf en elkaar. Onmisbare eigenschappen van high performing teams.

Positioning

Iedereen doet vooral waar hij of zij goed in is en wordt daarvoor gewaardeerd, simpel toch? Het gaat echt werken als een ieder vanuit intrinsieke motivatie kan werken, als er gelijkwaardigheid is in een team en als er ruimte is voor erkenning en plezier. We hebben allemaal onze sterke kanten, als we die naast elkaar leggen en aanvullend laten werken dan stroomt het in een team.

Perceptiveness

High performing teams dragen zorg voor elkaar en dat doen ze door oog voor elkaar te hebben. Het uitwisselen van een blik van verstandhouding, aanvoelen wat er bij een ander leeft, zien hoe het met een ander gaat. Het is het empathische vermogen dat hierbij wordt aangesproken. Uit onderzoek blijkt tevens dat goede teams worden gekenmerkt door gelijkwaardigheid en een veiligheid waarin iedereen evenveel ruimte in kan nemen.

Performance

Welke resultaten wil je, kun je en ga je als team halen? Realistische en enigszins meetbare doelen helpen focus aan te brengen in de acties van een team. Met hulp van begrippen zoals SMART, de balanced score card en de meer generieke term KPI’s krijgt het team meer inzicht in waar het staat. Hoe opener en transparanter de resultaten zijn hoe duidelijker de voortgang van het team is en welke actie er gevraagd wordt.

Pleasure

Juist het samen vieren van ook de kleine successen voor bijvoorbeeld het behalen van een subdoel zorgt voor heel veel positieve energie! Een goede sfeer en plezier creëer je samen: door elkaar positieve te benaderen en complimenten te geven. Makkelijker gezegd dan gedaan maar het is de moeite meer dan waard. Het is bovendien wetenschappelijk aangetoond dat een gunstige verhouding tussen positieve en kritische feedback ongeveer 1 op 6 is. Plezier impliceert positieve beweging en is het smeermiddel binnen het team.

Potential

In elk team, in elke mens en in elke situatie zit een (verborgen) potentieel. Soms kun je dat potentieel makkelijk ontdekken en aanspreken, soms is daar iets meer voor nodig. Met het unieke 7 P diamantmodel scannen we het potentieel dat er in elk team aanwezig is. Zo wordt het verborgene ontdekt en wordt het nog onbenutte potentieel ingezet voor betere prestaties.

PURPOSE

PROFILING

POSITIONING

PERCEPTIVENESS

PERFORMANCE

PLEASURE

POTENTIAL