Wat wij brengen

Er zijn tegenwoordig veel verschillende soorten interventies mogelijk. De mensen van Team Performers kiezen ervoor om de interventies altijd te bekijken vanuit het licht van het team. Wat wordt er gevraagd? Waar ligt de behoefte? Wat zou bij kunnen dragen? Een paar vragen die altijd leidend zijn in onze aanpak.

Elk van de 7 P’s van high performing teams vraagt wat ons betreft aandacht. Soms vraagt de P van Purpose meer aandacht, soms de P van Positioning en een andere keer de P van Perceptiveness. De mensen van Team Performers kunnen gebruik maken van een breed arsenaal aan moderne en bewezen methodieken om voor elke situatie opnieuw de beste resultaten te realiseren.

Een paar van de mogelijke interventies en methodieken op een rij:

Purpose
Why/How/What van Simon Sinek, lemniscaat, propositiehuis, business model canvas, dynamic consensus, transformational presence, Lencioni, archetypal essences

Profiling
Lumina Spark, Lumina Sales, Lumina Leader 360, Discover, ‘driehoeken’, dialoogvormen, communicatiestijlen

Positioning
Lumina Spark, biogram speeddaten, dynamic consensus, holocracy

Perceptiveness
Empathie testen, dialoogvormen, transformational presence, mindfulness, intervisie

Performance
BSC, SMART, KPI’s

Pleasure
Remindertools om mijlpalen te vieren

Potential
Transformational presence, appreciative inquiry, intervisie

“ik werd blij van de afwisseling in het progamma, dank je wel voor de leerzame team sessie”
“een goede combinatie van theorie, praktijk, ervaringen en cases”
“Ik kijk er met veel plezier op terug en gebruik de uitslagen van de testen als bouwsteen voor mijn eigen proces.”

Hoe ziet het maatwerk van Team Performers eruit?

De fundering die in de eerste fases gelegd wordt is cruciaal voor een goed bouwwerk en vraagt de juiste aandacht. Alleen als een traject gedragen wordt op alle niveau’s met een goede vraag, een zuivere intentie en commitment zijn de gewenste resultaten mogelijk.

Per team is er afstemming over de juiste invulling van de diverse fases. De vraag of het traject genoeg stroomt of niet en resultaten zichtbaar worden, bepaalt of er nog verdere processtappen nodig zijn en hoe deze op hun beurt ingevuld zouden kunnen worden. Hieronder staan een aantal mogelijke fases beschreven.

Fase 1 Ophalen van de vraag

Fase 2 Commitment/verantwoordelijkheid

Fase 3 Onderzoek potentie team

Fase 4 Nulmeting

Fase 5 Processtap 1

Fase 6 Calibratie

Fase 7 Processtap 2

Fase 8 Processtap 3

Fase 9 Evaluatie

Fase 10 Afronding/continuering

Fase 11 Eénmeting