Het vuur van de kinderen

‘De wereld voor onze kinderen een stukje mooier en beter achterlaten’. Volgens ons zou dat het uiteindelijke doel van elke generatie moeten zijn. Ons inspireert de metafoor vervat in het verhaal van het vuur van de kinderen. Binnen elke organisatie zou volgens ons dit centraal moeten staan in alle keuzes die er voor de lange termijn gemaakt worden.

De ontwikkeling van een team kan niet zonder persoonlijke ontwikkeling. Het is die voortdurende zelfontplooiing die volgens ons in en met teams het verschil gaat maken. Zo ook het verschil dat organisaties -stap voor stap- ook in de maatschappij kunnen maken. Persoonlijke ontwikkeling zorgt voor bewuste en verantwoordelijke mensen, bewuste en verantwoordelijke teams, organisaties en uiteindelijk voor een betere wereld. Teams gaan het verschil maken in de wereld en wij dragen daar aan bij!

Teams zijn een sleutel naar een betere wereld

Het model van de  7 P’s van goede teams is gebouwd op een aantal onderliggende begrippen waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze teams beter laten presteren. Begrippen zoals verantwoordelijkheid, wederkerigheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Iedereen zal dit beamen, echter de toepassing van deze kennis binnen teams blijkt een stuk weerbarstiger is. Daar kunnen en willen wij graag aan bijdragen.